Biobased economy

  • Doorenbos, Claartje (PI)

Projectdetails

Beschrijving

Fossiele grondstoffen blijken eindig en zijn bovendien vervuilend. Het gebruik ervan zorgt voor broeikasgasemissies. Materialen zoals plastic blijven jarenlang in ons milieu. De toekomst lijkt te liggen in het verleden. Terug naar de biologische grondstoffen: een bio-based economy.

Wereldwijd leven hoge verwachtingen. In de Verenigde Staten, Brazilië en Indonesië wordt flink geïnvesteerd in biobrandstoffen. Ook Nederland is geïnteresseerd. Maar critici zetten vraagtekens bij de kansen voor de BV Nederland. Het grondoppervlak lijkt te beperkt om grootschalig en kostenefficiënt biogrondstoffen te verbouwen. Ook wordt het duurzaamheidsgehalte van biomassa bekritiseerd.

Er zijn bovendien tal van negatieve gevolgen: in ontwikkelingslanden concurreert de productie met de voedselvoorziening en oerbossen. Tenslotte kan een bio-based economy wel eens gebruik gaan maken van genetisch gemodificeerde gewassen.

Het Rathenau Instituut brengt verkenning uit naar de verschillende perspectieven. Het instituut onderzoekt de visies van de overheid, de industrie en de wetenschap en de knelpunten daartussen. Op die manier halen we de maatschappelijke kwesties rondom de transitie naar een bio-based economy naar voren.
StatusActief
Effectieve start/einddatum01/11/2009 → …