Muntslag in de Lage Landen, 14e eeuw - heden

Projectdetails

Beschrijving

Dit project brengt verschillende datasets samen over munt productie in de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden (ruwweg het huidige Nederland, België en Luxemburg) die zijn samengesteld door verschillende historici in de laatste halve eeuw. De datasets zijn gebaseerd op de rekeningen van de jaarlijkse productie die werden opgesteld door het personeel van de munthuizen in de Lage Landen sinds de Middeleeuwen (14e eeuw - heden). Dergelijke gegevens bieden inzicht in de hoeveelheid munten in circulatie, hun kwaliteit, en de denominaties van de munten in de verschillende munthuizen.

Het project, uitgevoerd bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) en het Nederlands Economisch Historisch Archief (NEHA), is mogelijk gemaakt dankzij financiële ondersteuning van het DANS (Data Archiving and Networking Services) in het kader van een Klein Data Project.
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum22/04/201630/11/2016

Keywords

  • muntslag
  • economische geschiedenis
  • historische GIS
  • Lage Landen
  • Nederlanden
  • middeleeuwen

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.