Gieskes Stijbis Fonds - Duurzaam bestrijden van het broeikaseffect en de verzuring van de oceanen via stimulering van de CO2-opname door (macro)algen en waterplanten in zoetwater-meren

Projectdetails

Beschrijving

In het voorgestelde project willen wij onderzoeken in hoeverre verschillende soorten zoetwater-(macro)algen en waterplanten kunnen bijdragen aan de opslag en verwerking van CO2 in meren en onder welke omstandigheden ze optimaal kunnen groeien. Naast metingen in het veld willen we ook gebruik maken van ‘limnotrons’ (Figuur 4). Dit zijn modelmeertjes in het laboratorium (volume ca. 1000 liter), ontwikkeld door het NIOO-KNAW, waarin verschillende groeiscenarios kunnen worden getest. In deze systemen kan de CO2 concentratie, temperatuur, stratificatie, turbulentie, licht en gehaltes aan voedingsstoffen worden gevarieerd.
AcroniemCO2OP
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum01/09/201331/08/2017