KNAW 3VFonds - Aanpassing watervogelfaciliteit

Projectdetails

Beschrijving

Brandganzen trekken traditioneel naar het hoge noorden om te broeden, maar recent is een deel in het
overwinteringsgebied gaan broeden. Uit ons eerdere onderzoek blijkt dat brandganzen van de trekkende
en overblijvende populatie verschillen in stofwisselingssnelheid. Deze metingen zijn verricht in de zomer op het moment dat
de vogels zich op verschillende breedtegraden bevinden. Dit suggereert dat de trekkende populatie niet
alleen hogere energetische kosten heeft door en tijdens de trek zelf, maar ook op andere momenten van
de jaarcyclus. De vervolgvraag is of deze verschillen ook bestaan wanneer beide populaties zich op
dezelfde breedtegraad (in het overwinteringsgebied) bevinden.
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum01/05/202031/12/2020