Making perfect life

Projectdetails

Beschrijving

Nanotechnologie, biotechnologie, neurowetenschappen en informatietechnologie. Vier wetenschapsgebieden die sterk in ontwikkeling zijn. Apart van elkaar, maar ook daar waar ze elkaar raken of overlappen. Ze vergroten onze mogelijkheden om in te grijpen in biologische en cognitieve processen.

Making Perfect Life gaat over manieren waarop biologie en technologie met elkaar zijn verweven en tot nieuwe perspectieven leiden op het maken van leven. We richten ons op vier gebieden: op het lichaam en het brein en op levende en intelligente systemen.

Het Rathenau Instituut voert dit project samen uit met Europese partners voor STOA, het bureau voor Technology Assessment van het Europees Parlement. Via publicaties en een internationaal congres informeren we Europarlementariërs over opkomende technologische trends op het snijvlak van biowetenschappen en cognitie.

Op 10 november 2010 vond het congres Making Perfect Life. Bio-engineering (in) the 21st Century plaats in het Europese Parlement in Brussel.
StatusActief
Effectieve start/einddatum01/11/2009 → …

Onderzoeksoutput

Governance strategies for living technologies: Bridging the gap between stimulating and regulating technoscience.

van Est, R. & Stemerding, D., 2013, In : Artificial Life. 19, 3-4, blz. 437-450

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Staying human in the 21st century. Thinking beyond human enhancement technologies inside the body

van Est, R. & Schuijff, M., 2013, Human Enhancement. Scientific, Ethical and Theological Aspects from a European Perspective. Boer, T. & Fischer, R. (redactie). Church and Society Commission of the Conference of European Churches, blz. 81-95

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukProfessioneel

Making Perfect Life. European Governance Challenges in 21st Century Bio-engineering: EXTENDED BRIEFING NOTE

van Est, R. & Stemerding, D., 2012, Brussels: STOA, European Parliament.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel