NWO - Living Lab B7 — Met Boeren, Bewoners, Bezoekers en Beleidsmakers werken aan een Betere Biodiversiteit in de Bollenstreek

Projectdetails

Beschrijving

Het doel van deze aanvraag is middels Living Lab B7 bij te dragen aan biodiversiteitsherstel in het landelijke gebied van de Duin- en Bollenstreek. We bouwen hierbij voort op de Bollenpolder van de Toekomst, een lokaal initiatief waarvan de Greenport Duin- en Bollenstreek de aanjager is. Vanuit de wetenschap steken we Living Lab B7 in vanuit een geïntegreerd agronomisch, natuurwetenschappelijk en sociaal-wetenschappelijk perspectief op biodiversiteitsherstel. Het team van aanvragers bestaat uit onderzoekers die in ieder van deze werkvelden een bewezen track record hebben in transitiedenken en het vinden van innovatieve oplossingen. Aan stakeholderzijde hebben we een netwerk van actoren in het gebied opgebouwd en deze aanvraag in verschillende stadia van ontwikkeling met hen besproken en verrijkt met hun input. Een fundamenteel uitgangspunt met grote implicaties voor de structuur van deze aanvraag én voor hoe we Living Lab B7 inrichten is dat er niet per se tekort aan wetenschappelijk inzicht is. De bottleneck naar voortgang met de verschillende transitie-agenda’s zit daarentegen in de aansluiting van wetenschappelijk inzicht op de praktijk, of dit nu om bedrijfsvoering, natuurbeheer en -ontwikkeling, governance of marktwerking gaat. Anders gezegd, we hebben niet alleen maatschappelijke transities nodig maar ook een transitie in de wisselwerking tussen wetenschappelijke kennis en praktijkkennis. Hiertoe hebben we de Inzicht-Praktijk-Kenniscyclus ontwikkeld als raamwerk om verschillende stappen in het realiseren van biodiversiteitsherstel te kunnen onderscheiden. We passen deze IPK-cyclus als een verbindend principe toe op ieder vakgebied en ieder schaalniveau. Het doel van Living Lab B7 laat zich het beste samenvatten als het aanleveren van inzichten en KPI’s aan Greenport Duin- en Bollenstreek, Nationaal Park Hollandse Duinen en het Deltaplan Biodiversiteitsherstel om op respectievelijk lokale, regionale en nationale schaal bij te dragen aan de praktijk van biodiversiteitsherstel in landelijk gebied.
StatusActief
Effectieve start/einddatum01/03/202128/02/2026

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.