NWO NWA - Living Lab Ooijpolder: Opschalen van een succesvol socio-ecologisch experiment voor biodiversiteitsherstel

Projectdetails

Beschrijving

De huidige aanpak om biodiversiteitsverlies in het landelijk gebied te stoppen heeft onvoldoende opgeleverd. Ondanks de inzet van velen zijn de aantallen boerenlandvogels, wilde planten en insecten sterk afgenomen. En dat geldt niet
alleen voor de bedreigde en zeldzame soorten. Zo heeft ons onderzoek recent aangetoond dat in Duitsland – onder vergelijkbare omstandigheden als in Nederland – ruim 75% van de biomassa aan insecten is verdwenen (1). Toch zijn
er plekken waar mensen er al wel in zijn geslaagd om het biodiversiteitsverlies (gedeeltelijk) te keren. De Ooijpolder, gelegen in het oosten van het land bij Nijmegen, is zo’n plek. Al 25 jaar wordt er geëxperimenteerd met nieuwe vormen
van natuurbeheer: in alle drie de werkroutes uit het Deltaplan biodiversiteitsherstel (natuur, landbouw, openbare ruimte) is deze proeftuin een voorbeeld voor andere gebieden in Nederland en ook daarbuiten.
Korte titelLiving Lab Ooijpolder
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum14/01/202113/01/2024

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.