Provincie Friesland - Geïntegreerde monitoring van Brandganzen en Grauwe Ganzen: aantallen, demografie en derogatie.

Projectdetails

Beschrijving

De komende 4 jaar waarborgt het Nederlandse onderzoeksconsortium de monitoring van alle basisgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de doelen van het EGMP: tellingen, ringinspanning, monitoring broedsucces, monitoring derogatie en analyse jaarlijkse overleving. Op basis van deze monitoring evalueren we jaarlijks de staat van instandhouding van de populaties van de Brandgans en Grauwe Gans. De monitoring is zoveel mogelijk generiek zodat ook andere ganzensoorten kunnen worden meegenomen ten behoeve van toekomstige uitbreiding van de soortenlijst. Specifiek voor de Nederlandse situatie worden de impact van afschot op crippling rates en de leeftijdsopbouw van geschoten vogels onderzocht.
De verschillende onderdelen van het hier voorgestelde pakket leveren samen de bouwstenen voor een goede evaluatie van de staat van instandhouding en voor verdere modellering van het verwachte aantalsverloop en de impact van beheersmaatregelen. Monitoring van aantallen en broedsucces worden internationaal gecoördineerd. Middels jaarlijkse vang- en ringacties in diverse landen wordt ook de benodigde ringinspanning voor de monitoring van overleving gewaarborgd. Beheer en verwerking van ring- en afleesgegevens in geese.org maakt ook onderdeel uit van de werkzaamheden. De onderzoekers binnen het consortium ondersteunen de beleidsmakers tijdens de diverse internationale bijeenkomsten van het EGMP door de onderzoeksresultaten toe te lichten en actief bij te dragen aan de stem van de Nederlandse delegaties.
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum01/07/202130/06/2024

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.