Provincie Friesland - Modellering ten behoeve van internationaal adaptief beheer van Brandganzen en Grauwe Ganzen in het kader van het European Goose Management Platform van AEWA

Projectdetails

Beschrijving

Het onderzoeksconsortium draagt zorg voor een aanzienlijk deel van de door het EGMP voorziene modellering: verdere ontwikkeling en verbetering van geïntegreerde populatiemodellen per management unit, als onderdeel van de 3-jarige cyclus van het AFMP, en de impact modellering. Daarnaast gaan we in op specifieke vragen m.b.t. de Nederlandse situatie: Onderscheid terreingebruik van stand- en trekganzen en gebruik van ganzenfoerageergebieden. Het hier voorgestelde onderzoek spitst zich toe op twee soorten, de brandgans, waaraan de afgelopen drie jaar al veel is gewerkt, en waarvoor de contouren van het AFMP zich al aftekenen, en de grauwe gans waarvoor een groot deel van het werk nog moet beginnen. Voor het werk aan de grauwe gans kunnen we de bij de brandgans opgedane ervaring gebruiken en kunnen we voor de brandgans ontwikkelde producten aanpassen.
StatusActief
Effectieve start/einddatum01/07/202130/06/2024

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.