RVO - Blauwalgen Dashboard: Voorspellen veilig zwemwater

Projectdetails

Beschrijving

Door klimaatverandering stijgt de temperatuur en stijgt ook de overlast door blauwalgen. Hierdoor zullen zwemlocaties vaker en langer gesloten zijn. Tegelijkertijd is er meer behoefte aan verkoeling. Het bemonsteren van alle 883 aangewezen zwemwaterlocaties in Nederland is echter een bewerkelijke klus. Zelfs bij blauwalgenoverlast wordt hooguit 1x per week bemonsterd. Het NIOO, Deltares en KNMI zullen door slim combineren van bestaande weer, water en blauwalg modellen een praktisch toepasbaar verwachtingsmodel maken, een ‘blauwalgdashboard’. Het dashboard zorgt ervoor dat provincie en/of waterbeheerder:
• Vaker dan één keer per week het risico op normoverschrijding kan bepalen
• Bemonstering effectiever en risico gestuurd kan worden
• Het zwemwater eerder kan openen na overlast
AcroniemBLASHBOARD
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum01/07/202131/08/2022

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.