Staat van het Nederlands

Projectdetails

Beschrijving in lekentaal

Wat is de positie van het Nederlands in onze superdiverse samenleving, nu en in de toekomst ten opzichte van andere talen, zoals het Engels, Frans, Duits, en verschillende migrantentalen? Het project richt zich op de taalkeuze die inwoners in Vlaanderen en Nederland maken in verschillende maatschappelijke domeinen. Concreet: in welke situaties kiezen mensen voor Nederlands, en in welke situaties voor Frans, Fries, Chinees, Tamazight, Turks, of een andere taal? Bijvoorbeeld: bij vrienden en familie, op school of op het werk, op Facebook, als ze een film kijken of een boek lezen, etc. Gegevens over de taalkeuze in verschillende maatschappelijke domeinen worden in de eerste plaats verzameld met een grootschalige online enquête. Waar mogelijk worden de enquêtegegevens aangevuld met extra gegevens. Het gaat daarbij enerzijds om bestaande, betrouwbare en periodiek herhaalde dataverzamelingen van marktonderzoeksbureaus of overheden; anderzijds om cijfers die handmatig worden verzameld door de onderzoekers zelf (bijvoorbeeld: turven van de talen waarin vacatures zijn geschreven). Internet: . Project in samenwerking met: Nederlandse Taalunie (NTU), Universiteit Gent.
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum28/01/201601/01/2021

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.