Wateronderzoek

  • Doorenbos, Claartje (PI)

Projectdetails

Beschrijving

Nederland en water horen bij elkaar. Daarom wordt er in ons land veel watergerelateerd onderzoek gedaan.

Het Rathenau Instituut inventariseert in dit project het kustonderzoek, rivieronderzoek en drinkwateronderzoek in Nederland. Wat zijn de overeenkomsten tussen deze onderzoeksgebieden? Wat zijn de verschillen? Hangen deze overeenkomsten en verschillen in de lokale kennisontwikkeling af van de internationale ontwikkelingen? Of hangen ze samen met de financiering en de organisatie van deze onderzoeksgebieden?
StatusActief
Effectieve start/einddatum01/01/2009 → …