Über dem Dorf der Himmel. Betrachtungen zum Imaginations- und Sozialraum Dorf in den Niederlanden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1648 Downloads (Pure)
Originele taal-2Duits
Pagina's (van-tot)37-56
TijdschriftRheinisch-Westfälische Zeitschrift für Volkskunde
Volume60
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit