Αυτοκρατορική Αποκάλυψη. Η κατάρρευση της Οθωμανικής και της Αυστροουγγρική: Αυτοκρατορίας και η κυριαρχία της βίας στα διάδοχα κράτη

U.U. Üngör, R. Gerwarth

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)17-58
TijdschriftΕπιστήμη και Κοινωνία (Science and Society. Journal of Political and Moral Theory)
Volume32
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit