‘Возвращенная история Нидерландов: п О с т к О л О н и а л ь н ы е м и Г р а ц и и и н О в а я п р а в д а О р а б с т в е’ [History brought home: Postcolonial migrations and the Dutch rediscovery of slavery]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Russisch
Pagina's (van-tot)78
Aantal pagina's92
TijdschriftThe New Literary Observer
Volume142
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit