Д.Б. Рязанов и его "корреспонденты": к истории комплектования Института К.Маркса и Ф.Энгельса (1921-1931 гг.)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

Samenvatting

The paper is devoted to the acquisition policy and practice of David Rjazanov as the director of the Marx-Engels Institute in Moscow in 1920s.
Vertaalde titel van de bijdrageD.B. Rjazanov and his "correspondents": to the history of acquisition of the Marx-Engels-Institute (1921-1931)
Originele taal-2Russisch
Pagina's18-27
Aantal pagina's10
StatusGepubliceerd - 2016

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Д.Б. Рязанов и его "корреспонденты": к истории комплектования Института К.Маркса и Ф.Энгельса (1921-1931 гг.)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit