Идея новой библиотеки Д.Б.Рязанова (1920-е гг.)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

The director and founder of the Marx-Engels Institute in Moscow David Rjazanov had an original idea of new system of library as a laboratory for historians. It infuenced on the structure and acquistion policy of the institution.
Vertaalde titel van de bijdrageThe Idea of New Library of D.B.Rjazanov (1920s)
Originele taal-2Russisch
Pagina's8-31
Aantal pagina's24
StatusGepubliceerd - 2016

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Идея новой библиотеки Д.Б.Рязанова (1920-е гг.)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit