Предваряя революцию. Третьи Рязановские чтения в Государственной публичной исторической библиотеке.

Irina Novichenko, Elena Strukova

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

The article is devoted to the third conference organised in honour of David Ryazanov and dedicated to book, archival and museum collections in revolutionary epochs.
Vertaalde titel van de bijdragePreceding the Revolution. The Third Rjazaovskie readings in the State Historical Public Library.
Originele taal-2Russisch
Pagina's (van-tot)220-223
Aantal pagina's3
TijdschriftIstoricheskaja Ekspertiza
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2016

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Предваряя революцию. Третьи Рязановские чтения в Государственной публичной исторической библиотеке.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit