Разработка → Женщины и убийства: есть ли тут взаимосвязь? [часть 1 из 2]

I. Kashnitsky

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Vertaalde titel van de bijdrageWomen and homicide: is there any connection? [part 1 of 2]
Originele taal-2Russisch
Tijdschrifthabrahabr.ru
StatusGepubliceerd - 11 okt. 2016

Citeer dit