Рецензия на монографию - И.Р.Чикалова «Англоведение в императорской России в именах и публикациях (1801-1917)»

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Vertaalde titel van de bijdrage[Review of: Chikalova I.R. "British Studies in Russian Empire in Names and Publications" (1801-1917)]
Originele taal-2Russisch
Pagina's (van-tot)207-208
Aantal pagina's2
TijdschriftNovaja i novejshaja istoriaj
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit