Стандарты и общество: к вопросу об изучении истории стандартизации.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

The article examines the problem of searching for new methodological approaches to the study of the history of standardization of the XVIII—XX centuries, analyzes the experience of theoretical interpretation of standardization in the 1920s, emphasizes the importance of studying standardization processes in Russia and foreign countries, identifies advantages and disadvantages of standardization, identifies areas, the study of which would help to perceive the standards in a different way.
Vertaalde titel van de bijdrageStandards and Society: to the Question of the History of Standardization
Originele taal-2Russisch
Pagina's (van-tot)171-180
Aantal pagina's10
TijdschriftNovaja i novejshaja istoriaj
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2018

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Стандарты и общество: к вопросу об изучении истории стандартизации.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit