כוח מפיל מורא על מתנגדיו [review of Grzegorz Rossoliński-Liebe (2014), Stepan Bandera: The Life and Afterlife of a Ukrainian Nationalist. Fascism, Genocide, and Cult]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Vertaalde titel van de bijdrageA Power Terrible for Its Opponents
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)157-171
Aantal pagina's15
Tijdschriftיד ושם - קובץ מחקרים [Yad Vashem – Kovetz Mehkarim]
Volume43
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - dec. 2015

Citeer dit