Contextual drive of neuronal responses in mouse V1 in the absence of feedforward input

Lisa Kirchberger, Sreedeep Mukherjee, Matthew W Self, Pieter R Roelfsema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

66 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Contextual drive of neuronal responses in mouse V1 in the absence of feedforward input'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences