Interpreting thoughts during sleep

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

Rapid eye movements during sleep are a readout of thoughts during mouse dreams.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)919-920
Aantal pagina's2
TijdschriftScience
Volume377
Nummer van het tijdschrift6609
DOI's
StatusGepubliceerd - 26 aug. 2022

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Interpreting thoughts during sleep'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit