1-Octen-3-ol inhibits conidia germination of Penicillium paneum despite of mild effects on membrane permeability, respiration, intracellular pH, and changes the protein composition

Gilma S Chitarra, Tjakko Abee, Frank M Rombouts, Jan Dijksterhuis

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  92 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van '1-Octen-3-ol inhibits conidia germination of Penicillium paneum despite of mild effects on membrane permeability, respiration, intracellular pH, and changes the protein composition'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Medicine & Life Sciences

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences