10 years of European Holocaust Research Infrastructure

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)26-27
TijdschriftMemoria: Memory, History, Education
Volume38
Nummer van het tijdschrift11
StatusGepubliceerd - nov. 2020

Citeer dit