150 Years of temperature-related excess mortality in the Netherlands

P. Ekamper, F.W.A. van Poppel, C. van Duin, J. Garssen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van '150 Years of temperature-related excess mortality in the Netherlands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences