18de-eeuwse krantentaal

N. van der Sijs, H. Beelen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

50 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)34
Aantal pagina's1
TijdschriftOnze Taal
Volume10
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit