1950 Voorne 2000, een tussentijdse balans over biologische waarden en miliehygienische aspecten

M.J. Adriani

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)241-249
  TijdschriftVakblad voor Biologen
  Volume50
  StatusGepubliceerd - 1970

  Citeer dit