1965 Today: Living with the Indonesian Massacres

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)449-464
TijdschriftJournal of Genocide Research
Volume19
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - dec. 2017

Citeer dit