1965 Today: Living with the Indonesian Massacres

Martijn Eickhoff (Gastredacteur), Gerry Klinken, van (Gastredacteur), Geoffrey Robinson (Gastredacteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftJournal of Genocide Research
Volume19
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 22 dec. 2017

Citeer dit