#1Time and tide of cerebellar synchrony

Chris I De Zeeuw, Vincenzo Romano

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

104 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)e2204155119
TijdschriftProceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
Volume119
Nummer van het tijdschrift17
DOI's
StatusGepubliceerd - 26 apr. 2022

Citeer dit