2010. Roel Vismans, Matthias Hüning & Fred Weerman, Dutch between English and German.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

96 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)156-158
TijdschriftInternationale Neerlandistiek
Volume50
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit