2012 Biograph: a package in R to explore life history data and to enhance multistate modelling of life histories. Version 2.0. Published on the Comprehensive R Archive Network

Onderzoeksoutput: Niet-tekstuele vormSoftwareWetenschappelijk

Originele taal-2Niet gedefinieerd
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit