(2051) Proposal to conserve the name Talaromyces over Lasioderma (Ascomycota)

K.A. Seifert, J.C. Frisvad, J. Houbraken, X. Llimona, S.W. Peterson, R.A. Samson, C.M. Visagie

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  4 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)461-462
  TijdschriftTaxon
  Volume61
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 2012

  Citeer dit