23 years of research on Teratosphaeria leaf blight of Eucalyptus

V. Andjic, A.J. Carnegie, G.S. Pegg, G.E.St J. Hardy, A. Maxwell, P.W. Crous, C. Pérez, M.J. Wingfield, T.I. Burgess

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '23 years of research on Teratosphaeria leaf blight of Eucalyptus'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences