24-HOUR ACTIVITY RHYTHM AND SLEEP DISTURBANCES IN DEPRESSION AND ANXIETY: A POPULATION-BASED STUDY OF MIDDLE-AGED AND OLDER PERSONS

Annemarie I Luik, Lisette A Zuurbier, Neşe Direk, Albert Hofman, Eus J W Van Someren, Henning Tiemeier

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van '24-HOUR ACTIVITY RHYTHM AND SLEEP DISTURBANCES IN DEPRESSION AND ANXIETY: A POPULATION-BASED STUDY OF MIDDLE-AGED AND OLDER PERSONS'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences