(2415) Proposal to conserve the name Cercospora (Ascomycota: Mycosphaerellaceae) with a conserved type

Uwe Braun, Pedro Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  10 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)185
  Aantal pagina's1
  TijdschriftTaxon
  Volume65
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - mrt. 2016

  Citeer dit