25 jaar DIHO: een kijkje in verleden, heden en toekomst van het milieuonderzoek in het Deltagebied. (25 years Delta Institute: a look in the past, to-day and future of environmental research in the Delta area)

P.H. Nienhuis

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  16 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)145-151
  TijdschriftZeeuws Tijdschrift
  Volume32
  StatusGepubliceerd - 1982

  Citeer dit