(2517-2519) Proposals to conserve the names Balansia claviceps against Ephelis mexicana, Claviceps paspali against Ustilagopsis deliquescens, and Tolypocladium inflatum against Cordyceps subsessilis (Ascomycota: Sordariomycetes: Hypocreales)

Amy Y Rossman, W. Cavan Allen, Lisa A Castlebury, Joseph W Spatafora, Andrea I Romero, Gerard Verkley

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)749-U273
TijdschriftTaxon
Volume66
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 23 jun. 2017

Citeer dit