A cell type-specific cortico-subcortical brain circuit for investigatory and novelty-seeking behavior.

M Ahmadlou, J.H.W. Houba, J.F.M. Van Vierbergen, M. Giannouli, G.A. Gimenez, C. Van Weeghel, M. Darbanfouladi, M.Y. Shirazi, J. Dziubek, M. Kacem, Fred De Winter, J.A. Heimel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

64 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A cell type-specific cortico-subcortical brain circuit for investigatory and novelty-seeking behavior.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences