3-D Cytoarchitectonic parcellation of human orbitofrontal cortex. Correlation with postmortem MRI.

H.B.M. Uylings, E.J.S. Arigita, K. De Vos, C.W. Pool, P. Evers, G. Rajkowska

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

54 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-20
TijdschriftPsychiatry Research-Neuroimaging
Volume183
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit