Functional connectivity correlates of attentional networks in insomnia disorder: A pilot study

Joy Perrier, Jessica Bruijel, Mikaël Naveau, Jennifer Ramautar, Nicolas Delcroix, Joris Coppens, Oti Lakbila-Kamal, Diederick Stoffers, Nicolas Bessot, Eus J W Van Someren

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Functional connectivity correlates of attentional networks in insomnia disorder: A pilot study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences