Improving adeno-associated viral (AAV) vector-mediated transgene expression in retinal ganglion cells: comparison of five promoters

Bart Nieuwenhuis, Elise Laperrousaz, James R Tribble, Joost Verhaagen, James W Fawcett, Keith R Martin, Pete A Williams, Andrew Osborne

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

15 Citaten (Scopus)
60 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Improving adeno-associated viral (AAV) vector-mediated transgene expression in retinal ganglion cells: comparison of five promoters'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences