Input and output organization of the mesodiencephalic junction for cerebro-cerebellar communication.

Xiaolu Wang, Manuele Novello, Zhenyu Gao, Tom J H Ruigrok, Chris I De Zeeuw

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

58 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Input and output organization of the mesodiencephalic junction for cerebro-cerebellar communication.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences