Sensory input drives rapid homeostatic scaling of the axon initial segment in mouse barrel cortex

Nora Jamann, Dominik Dannehl, Nadja Lehmann, Robin Wagener, Corinna Thielemann, Christian Schultz, Jochen Staiger, Maarten H P Kole, Maren Engelhardt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

172 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Sensory input drives rapid homeostatic scaling of the axon initial segment in mouse barrel cortex'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics & Astronomy

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds