30 Jaar rapportage bevolkingsvraagstukken

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

32 Downloads (Pure)

Samenvatting

Bijna dertig jaar geleden stelde de toenmalige regering het Werkverband Periodieke Rapportage Bevolkingsvraagstukken (WPRB) in. Men wilde de vinger aan de pols houden van de demografische ontwikkeling in Nederland en wereldwijd.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)8
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume28
Nummer van het tijdschrift8
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit