(362-363) Proposals to amend the Code to modify its governance with respect to names of organisms treated as fungi

Tom W. May, Z. Wilhelm de Beer, Pedro W. Crous, David L. Hawksworth, Xingzhong Liu, Lorelei L. Norvell, Shaun R. Pennycook, Scott A. Redhead, Keith A. Seifert

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  6 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)918-920
  Aantal pagina's3
  TijdschriftTaxon
  Volume65
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - aug. 2016

  Citeer dit