3C-based technologies to study the shape of the genome

W. de Laat, J. Dekker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

70 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)189-191
TijdschriftMethods
Volume58
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit