3D chromatin conformation correlates with replication timing and is conserved in resting cells

B. Moindrot, B. Audit, P. Klous, A. Baker, C. Thermes, W. de Laat, P. Bouvet, F. Mongelard, A. Arneodo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van '3D chromatin conformation correlates with replication timing and is conserved in resting cells'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences